MENU

Rodo

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej.

1. Administratorem danych osobowych jest A.M. Biuro Architektoniczne Alicja Misztal, ul. Perłowa 19, 71-804 Szczecin, NIP: 851-216-39-04

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: A.M. Biuro Architektoniczne Alicja Misztal, ul. Perłowa 19, 71-804 Szczecin, NIP: 851-216-39-04

3. Kategorie danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

4. Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu udzielania odpowiedzi na wiadomości.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: Google i Google Analitycs,  Facebook i pixel Facebooka, Instagram, 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

12. Obecna strona internetowa zapisuje na Państwa komputerze pliki cookies, które zgodnie z przepisami wymagają akceptacji użytkownika. Akceptacja może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfiguracje przeglądarki na urządzeniu, gdzie jest wyświetlana strona. Opis konfiguracji jest zawarty na stronach dostawców przeglądarek. W celu odpowiedniego działania strony i monitorowania sposobu jej wykorzystania wykorzystujemy nastepujące pliki cookies: